Dětský pobyt Zbytky u Tanvaldu

Rádi bychom vás pozvali na náš každoroční dětský pobyt.

Jako každý rok budeme mít možnost společně sloužit našim nejmenším dětem. Už několik let tento pobyt pořádáme ve Zbytcích u Tanvaldu, kde budeme také tento rok. Obměnou v tomto roce bude, že zároveň pořádáme také pobyt dorostu, který bude na stejném místě. O místo se nemusíte bát, dorostenci budou ve stanech venku.

Rádi bychom vás upozornili, že kapacita obou pobytů je omezena.

Cena: 1700 kč (stejně pro děti i dorost)

Jako variabilní symbol uveďte datum a rok narození a do zprávy pro příjemce platby uveďte jméno účastníka.

Prosíme, abyste po přihlášení celou cenu tábora zaslali na účet: 2105990978/2700

Každému účastníku bude na email uvedený v přihlašovacím formuláři zaslán informační dopis a bližší informace co si vzít s sebou. Dopis bude zaslán 2 měsíce před začátkem pobytu.

Registrace

Pro bližší informace prosím pište na emailovou adresu: tabor.bjblovosice@gmail.com

 

Křesťané Lovosice
Sbor Bratrské jednoty baptistů 

Dlouhá 371/84
41002 Lovosice

bjb.lovosice@centrum.cz

 Přijďte na bohoslužbu tuto neděli v 9:30