Chvály 2016

Křesťané Lovosice
Sbor Bratrské jednoty baptistů 

Dlouhá 371/84
41002 Lovosice

bjb.lovosice@centrum.cz

 
 Přijďte na bohoslužbu tuto neděli v 9:30