Exodus

EXODUS 1: Úvod do knihy Exodus (5.Mojžíšova 8:1÷6) 01.07.18 - Roman Klusák     
Křesťané Lovosice
Sbor Bratrské jednoty baptistů 

Dlouhá 371/84
41002 Lovosice

bjb.lovosice@centrum.cz

 Přijďte na bohoslužbu tuto neděli v 9:30